imgboxbg
搜索
搜索
上海秦勤机械设备厂
全部分类

LBA密封圈

浏览量:
1017

LBA密封圈

零售价:
0.0
Yuan
产品描述
尺寸系列表

LBA型活塞杆密封圈

结构特点
  LBA型活塞杆用密封圈 是在普通Y或U型密封圈两唇口间增加一个O形密封圈,它兼有0形圈的高弹性和唇形密封圈的耐磨性。这个O形密封圈保证了密封唇口在低压或真空条件下的预缩量,从而保证了密封圈的密封性能。这种密封圈封力基本上与温度无关,并且即使发生某种程度的磨损也会保证必要的预压缩量,唇口的密封作用是通过系统压力的增加使O形密封圈受压变形并传递到密封唇口完成的。

沟槽标准
  沟槽尺寸、公差符合ParKer公司BA系列密封沟槽标准。

技术数据

材质 压力 Mpa 温度 ℃ 介质 线速度 m/s
TPU ≤20 -30to+80 A、B ≤0.5
CPU ≤40 -30to+120 A、B ≤0.5
FPM ≤40 -40to+200 A、B、C ≤0.5
NBR ≤40 -30to+110 A、B、C ≤0.5

A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基

安装须知
  密封圈可安装在闭式(或称整体)密封沟槽中,安装前必须去除密封圈安装区域内的锐边和毛刺。在装入活塞杆端头处要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展示的重要条件之一。

应用示例
  ●装载机 ●汽车起重机 ●油压机 ●标准油缸 ●推土机 ●平板硫化机 ●冶金设备

安装示例


 

倒角尺寸C

D-d/2 C
≤4.0 3.0
5.0 4.5
7.5 5.5
10.0 6.5
12.5 7.5
15.0 10.0

 

LBA型活塞杆密封圈尺寸系列表

产品尺寸 沟槽尺寸 Smax 订货型号
LBA d
d D h d D H H1 ≤10Mpa 10-20Mpa 20-40Mpa
6 14 5.7 6 14 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA6
8 16 5.7 8 16 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA8
10 18 5.7 10 18 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA10
10A 20 7.3 10 20 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA10A
12 20 5.7 12 20 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA12
12A 22 7.3 12 22 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA12A
14 22 5.7 14 22 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA14
14A 24 7.3 14 24 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA14A
15 23 5.7 15 23 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA15
16 24 5.7 16 24 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA16
16A 26 7.3 16 26 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA16A
18 26 5.7 18 26 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA18
18A 28 7.3 18 28 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA18A
20 28 5.7 20 28 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA20
20A 30 7.3 20 30 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA20A
22 30 5.7 22 30 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA22
22A 32 7.3 22 32 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA22A
22B 35 10.0 22 35 11.0 13.0 0.4 0.3 0.2 LBA22B
25 33 5.7 25 33 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA25
25A 35 7.3 25 35 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA25A
25B 40 10.0 25 40 11.0 13.0 0.4 0.3 0.2 LBA25B
28 36 5.7 28 36 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA28
28A 38 7.3 28 38 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA28A
30 38 5.7 30 38 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA30
30A 40 7.5 30 40 8.3 10.3 0.4 0.3 0.2 LBA30A
32 40 5.7 32 40 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA32
35 43 5.7 35 43 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA35
36 44 5.7 36 44 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA36
36A 46 7.3 36 46 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA36A
36B 51 11.4 36 51 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA36B
40 48 5.7 40 48 6.3 8.3 0.4 0.3 0.2 LBA40
40A 50 7.3 40 50 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA40A
40B 55 11.4 40 55 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA40B
45 53 7.3 45 53 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA45
45A 55 7.3 45 55 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA45A
45B 60 11.4 45 60 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA45B
50 58 8.0 50 58 9.0 11.0 0.4 0.3 0.2 LBA50
50A 60 11.4 50 60 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA50A
55 65 7.3 55 65 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA55
55A 70 11.0 55 70 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LBA55A
56 66 10.0 56 66 11.0 13.0 0.4 0.3 0.2 LBA56
56A 71 11.4 56 71 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA56A
60 68 7.0 60 68 8.0 10.0 0.4 0.3 0.2 LBA60
60A 70 10.5 60 70 11.5 13.5 0.4 0.3 0.2 LBA60A
63 73 5.5 63 73 6.0 8.0 0.4 0.3 0.2 LBA63
63A 78 11.4 63 78 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA63A
65 73 7.0 65 73 8.0 1.00 0.4 0.3 0.2 LBA65
65A 75 10.0 65 75 11.0 13.0 0.4 0.3 0.2 LBA65A
70 80 11.4 70 80 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA70
70A 85 11.4 70 85 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA70A
75 85 10.5 75 85 11.5 13.5 0.4 0.3 0.2 LBA75
75A 90 11.4 75 90 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA75A
80 90 11.4 80 90 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA80
80A 95 11.4 80 95 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA80A
85 95 9.5 85 95 10.5 12.5 0.4 0.3 0.2 LBA85
85A 100 12.0 85 100 13.0 15.0 0.4 0.3 0.2 LBA85A
90 100 11.4 90 100 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA90
90A 105 11.4 90 105 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA90A
90B 110 14.5 90 110 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LBA90B
95 105 11.4 95 105 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA95
95A 110 11.4 95 110 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA95A
100 110 11.4 100 110 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA100
100A 115 14.5 100 115 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LBA100A
105 120 11.4 105 120 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA105
105A 125 14.5 105 125 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LBA105A
110 120 10.5 110 120 11.5 13.5 0.4 0.3 0.2 LBA110
110A 125 11.4 110 125 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA110A
120 130 11.4 120 130 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA120
120A 135 11.4 120 135 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA120A
125 135 11.4 125 135 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA125
130 145 14.5 130 145 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LBA130
140 150 11.4 140 150 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA140
140A 160 14.5 140 160 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LBA140A
145 155 11.4 145 155 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA145
150 160 11.4 150 160 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LBA150
160 180 15.0 160 180 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LBA160
160A 185 18.2 160 185 20.0 22.0 0.4 0.3 0.2 LBA160A
170 180 11.4 170 180 12.5 15.5 0.4 0.3 0.2 LBA170
180 190 11.4 180 190 12.5 15.5 0.4 0.3 0.2 LBA180
180A 200 15.0 180 200 16.0 19.0 0.4 0.3 0.2 LBA180A
200 210 11.4 200 210 12.5 15.5 0.4 0.3 0.2 LBA200
200A 220 15.0 200 220 16.0 19.0 0.4 0.3 0.2 LBA200A
220 240 15.0 220 240 16.0 19.0 0.4 0.3 0.2 LBA220
220A 250 18.0 220 250 19.0 22.0 0.4 0.3 0.2 LBA220A
250 280 22.7 250 280 25.0 28.0 0.4 0.3 0.2 LBA250
280 310 22.7 280 310 25.0 28.0 0.4 0.3 0.2 LBA280
360 390 22.7 360 390 25.0 28.0 0.4 0.3 0.2 LBA360

 

上一个
下一个