imgboxbg
搜索
搜索
上海秦勤机械设备厂
全部分类

LT24密封圈

浏览量:
1016

LT24密封圈

零售价:
0.0
Yuan
产品描述
尺寸系列表

LT24型活塞杆密封圈

结构特点
  LT24型活塞杆用密封圈是一种压紧式单向密封圈,断面是不对称密封唇,密封圈外圆与沟槽底径为过盈配合。
  密封圈主要用于套筒缸(伸缩缸)和液压缸径向尺寸受限制的单向活塞杆密封圈,具有很好的静态和动态密封性,附加的密封唇口可以防止污物侵入。低的残油回输能力,故不适宜单独使用。

沟槽标准
  沟槽尺寸、公差符合MerKel公司U形密封圈T24系列密封沟槽标准。

技术数据

材质 压力 Mpa 温度 ℃ 介质 线速度 m/s
TPU ≤40 -30to+120 A、B ≤1.0
CPU ≤25 -30to+80 A、B ≤1.0
FPM ≤25 -40to+200 A、B、C、D ≤1.0
NBR ≤25 -30to+110 A、B、C ≤1.0

A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基

安装须知
  此类密封圈径向尺寸小,可安装在闭式(或称整体)密封沟槽中,安装前必须去除密封圈安装区域内的锐边和毛刺。在装入活塞杆端头处要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展示的重要条件之一。

应用示例
  ·套筒缸(伸缩缸)

安装示例


 

倒角尺寸C

D-d/2 C
4.0 3.0
5.0 4.5
 

 

LT24型活塞杆密封圈尺寸系列表

产品尺寸 沟槽尺寸 Smax 订货型号
LT24□
d D h d D H H1 ≤10Mpa 10-21Mpa 21-40Mpa
45 53 10.9 45 53 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 45
50 58 10.9 50 58 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 50
55 63 10.9 55 63 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 55
60 68 10.9 60 68 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 60
70 78 10.9 70 78 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 70
70A 80 10.9 70 80 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 70A
75 83 10.9 75 83 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 75
80 88 10.9 80 88 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 80
85 93 10.9 85 93 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 85
90 98 10.9 90 98 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 90
90A 100 11.0 90 100 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 90A
95 103 10.9 95 103 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 95
95A 103 11.5 95 103 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LT24 95A
100 108 8.0 100 108 9.0 11.0 0.4 0.3 0.2 LT24 100
100A 108 10.9 100 108 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 100A
100B 110 10.9 100 110 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 100B
100C 112 14.0 100 112 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 100C
105 115 10.9 105 115 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 105
110 118 10.9 110 118 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 110
110A 120 11.0 110 120 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 110A
115 123 11.5 115 123 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LT24 115
120 128 10.9 120 128 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 120
120A 130 10.9 120 130 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 120A
120B 132 14.0 120 132 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 120B
125 133 6.5 125 133 7.5 9.5 0.4 0.3 0.2 LT24 125
125A 133 10.9 125 133 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 125A
125B 137 14.0 125 137 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 125B
130 138 10.9 130 138 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 130
130A 142 14.0 130 142 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 130A
135 145 11.5 135 145 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LT24 135
135A 147 14.0 135 147 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 135A
140 150 10.9 140 150 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 140
140A 152 14.0 140 152 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 140A
143 151 10.9 143 151 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 143
145 155 10.9 145 155 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 145
150 158 10.9 150 158 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 150
150A 160 12.5 150 160 13.5 15.5 0.4 0.3 0.2 LT24 150A
150B 162 14.0 150 162 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 150B
155 163 10.9 155 163 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 155
155A 165 11.5 155 165 12.5 14.5 0.4 0.3 0.2 LT24 155A
160 170 10.9 160 170 12.0 14.0 0.4 0.3 0.2 LT24 160
160A 172 14.0 160 172 16.0 18.0 0.4 0.3 0.2 LT24 160A
180 190 12.5 180 190 13.5 16.0 0.4 0.3 0.2 LT24 180
180A 196 18.0 180 196 20.0 22.0 0.4 0.3 0.2 LT24 180A