imgboxbg
搜索
搜索
上海秦勤机械设备厂
全部分类

KYd密封圈

浏览量:
1016

KYd密封圈

零售价:
0.0
Yuan
产品描述
尺寸系列表

KYd形活塞杆密封圈

结构特点
  KYD形活塞杆用密封圈是一种外唇与内唇等高的等唇单向密封圈,每种规格密封圈都有两种断面尺寸,以适应不同场合的需求,断面径轴向比小、且断面径向尺寸较其他同类产品大,故可承受高压。

沟槽标准
  沟槽尺寸、公差符合GB2879-86标准。

技术数据

材质 压力 Mpa 温度 ℃ 介质 线速度 m/s
TPU ≤20 -30to+80 A、B 0.5
CPU ≤40 -30to+120 A、B 0.5
NBR ≤20 -30to-100 A、B、C 0.5

A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基

安装须知
  密封圈断面尺寸较大,特别是径向断面尺寸大的需要安装在开式(或称分体)密封沟槽中。为避免动态密封唇口的损坏,安装时不要将密封唇口在锐边上移动,在装入活塞杆端头处要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展示的重要条件之一。

应用示例
  ●装载机 ●冶金设备油缸 ●叉车 ●汽车起重机 ●油压机 ●标准油缸 ●挖掘机

安装示例


 

圆角尺寸R

D R
≤22 0.3
≤100 0.5
≤250 0.6
≤750 0.8

 

倒角尺寸C

D-d/2 4.0 5.0

7.5

10 12.5 15.0 20.0
C 2.5 3.0 5.0 6.5 7.5 8.0 10.0
 

 

KYd形活塞杆密封圈尺寸系列表

产品尺寸 沟槽尺寸 Smax 订货型号
KYd□
d D h d D H ≤10Mpa 10-25Mpa 25-40Mpa
6 14 5.6 6 14+0.21
14-0.07
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd6
8 16 5.6 8 16+0.19
16-0.06
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd8
10 18 5.6 10 18+0.19
18-0.06
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd10
10A 20 7.0 10 20+0.19
20-0.06
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd10A
12 20 5.6 12 20+0.17
20-0.15
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd12
12A 22 7.0 12 22+0.17
22-0.15
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd12A
14 22 5.6 14 22+0.17
22-0.15
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd14
14A 24 7.0 14 24+0.17
24-0.15
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd14A
16 24 5.6 16 24+0.17
24-0.15
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd16
16A 26 7.0 16 26+0.17
26-0.15
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd16A
18 26 5.6 18 26+0.17
26-0.15
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd18
18A 28 7.0 18 28+0.17
28-0.15
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd18A
20 28 5.6 20 28+0.17
28-0.15
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd20
20A 30 7.0 20 30+0.14
30-0.14
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd20A
22 30 5.6 22 30+0.14
30-0.04
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd22
22A 32 7.0 22 32+0.14
32-0.04
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd22A
25 33 5.6 25 33+0.14
33-0.04
6.3 0.4 0.3 0.2 KYd25
25A 35 7.0 25 35+0.14
35-0.14
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd25A
28 38 7.0 28 38+0.14
38-0.14
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd28
28A 43 11.0 28 43+0.24
43-0.14
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd28A
36 46 7.0 36 46+0.11
46-0.13
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd36
36A 51 11.0 36 51+0.21
51-0.13
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd36A
40 50 7.0 40 50+0.11
50-0.13
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd40
40A 55 11.0 40 55+0.11
55-0.13
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd40A
45 55 7.0 45 55+0.11
55-0.13
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd45
45A 60 11.0 45 60+0.21
60-0.13
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd45A
50 60 7.0 50 60+0.11
60-0.13
8.0 0.4 0.3 0.2 KYd50
50A 65 11.0 50 65+0.21
65-0.13
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd50A
56 71 11.0 56 71+0.17
71-0.12
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd56
56A 76 14.0 56 76+0.27
76-0.12
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd56A
63 78 11.0 63 78+0.17
78-0.12
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd63
63A 83 14.0 63 83+0.27
83-0.12
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd63A
70 85 11.0 70 85+0.17
85-0.12
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd70
70A 90 14.0 70 90+0.27
90-0.12
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd70A
80 95 11.0 80 95+0.17
95-0.12
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd80
80A 100 14.0 80 100+0.27
100-0.12
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd80A
90 105 11.0 90 105+0.13
105-0.11
12.5 0.4 0.3 0.2 KYd90
90A 110 14.0 90 110+0.23
110-0.11
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd90A
100 120 14.0 100 120+0.23
120-0.11
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd100
100A 125 18.0 100 125+0.33
125-0.21
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd100A
110 130 14.0 110 130+0.23
130-0.11
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd110
110A 135 18.0 110 135+0.33
135-0.11
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd110A
125 145 14.0 125 145+0.18
145-0.10
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd125
125A 150 18.0 125 150+0.28
150-0.20
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd125A
140 160 14.0 140 160+0.18
160-0.10
16.0 0.4 0.3 0.2 KYd140
140A 165 18.0 140 165+0.28
165-0.20
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd140A
160 185 18.0 160 185+0.28
185-0.20
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd160
160A 190 23.0 160 190+0.38
190-0.30
25.0 0.4 0.3 0.2 KYd160A
165 190 18.0 165 190+0.28
190-0.20
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd165
165A 205 18.0 165 205+0.28
205-0.20
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd165A
180 210 23.0 180 210+0.38
210-0.30
25.0 0.4 0.3 0.2 KYd180
180A 225 18.0 180 225+0.24
225-0.18
20.0 0.4 0.3 0.2 KYd180A
200 230 23.0 200 230+0.34
230-0.28
25.0 0.4 0.3 0.2 KYd200
200A 250 23.0 200 250+0.34
250-0.28
25.0 0.4 0.3 0.2 KYd200A
250 280 23.0 250 280+0.34
280-0.28
25.0 0.4 0.3 0.2 KYd250
280 310 23.0 280 310+0.29
310-0.27
25.0 0.4 0.3 0.2 KYd280
320 360 30.0 320 360+0.35
360-0.27
32.0 0.4 0.3 0.2 KYd320
360 400 30.0 360 400+0.35
400-0.27
32.0 0.4 0.3 0.2 KYd360
700 740 30.0 700 740+0.35
740-0.27
32.0 0.4 0.3 0.2 KYd700
750 790 30.0 750 790+0.35
790-0.27
32.0 0.4 0.3 0.2 KYd750