imgboxbg
搜索
搜索
上海秦勤机械设备厂
全部分类

斯特封

浏览量:
1017

斯特封

零售价:
0.0
Yuan
产品描述
尺寸系列表

LS(斯特封-STEPSEAL)活塞杆组合密封圈

结构特点
  LS(斯特封-STEPSEAL)型活塞杆组合密封圈是一种单向组合密封圈,斯特封的断面形状是阶梯形,故一般称其为阶梯封。广泛应用在高压、重载工况。它由一个改性PTFE密封圈和一个预加载弹性体——O形密封圈(或矩形、星形,材质一般为NBR或FPM)组成。一般与导向支承环配套使用,必要时加防污保护圈。杆径小于Φ30的规格,应采取分体式沟槽进行安装。采用两个斯特封或一个斯特封与一个活塞杆用Y形密封圈再加一个双唇防尘圈的密封结构可达零泄漏。

密封机理
  利用预加载弹性体对PTFE密封圈进行施力来完成密封。当系统压力升高时,弹性体对改性PTFE密封圈施力,将系统产生的轴向力转变为径向挤压力,使改性PTFE密封圈对活塞杆表面产生大的径向接触应力,从而来完成高压工况下的密封功能。

沟槽标准
  沟槽尺寸、公差符合GB/T15245-94、B+S公司的GS55013系列、ParKer公司OD型、MerKel公司OMS-MR列密封沟槽标准。

技术数据

材质 压力
Mpa
温度
介质 硬度
(邵氏A)
线速度
m/s
弹性体 密封圈
FPM 改性PTFE ≤40 -30to+200 A、B、C、D 75±5 ≤5.0
NBR 改性PTFE ≤40 -30to+110 A、B、C 70±5、75±5、85±5 ≤5.0
EPDM 改性PTFEE ≤40 -40to+150 C、D 80±5 ≤5.0

A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基

安装须知
  密封圈是组合式结构,可安装在闭式(或称整体)密封沟槽中,但当缸径小于Φ30的规格时,应采取分体式沟槽进行安装。安装前必须去除密封密封圈安装区域内的锐边和毛刺。安装顺序是“弹性体一改性PTFE密封圈(参照斯特封安装说明进行安装)”,装入活塞杆端头时要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展示的重要条件之一。

应用示例
  ●伺服油缸 ●机床 ●装载机 ●挖掘机 ●油压机 ●标准油缸 ●推土机 ●冶金设备

安装示例


LS(斯特封-STEPSEAL)活塞杆组合密封圈尺寸系列表

产品尺寸 沟槽尺寸 2Smax ≤R C O形圈断
面直径d
订货型号
LS□
d h d D H 0-20Mpa 20-40Mpa
8 3.0 8 15.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS8
10 3.0 10 17.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS10
12 3.0 12 19.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS12
14 3.0 14 21.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS14
15 3.0 15 22.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS15
16 3.0 16 23.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS16
18 3.0 18 25.5 3.2 0.6-0.3 0.3-0.1 0.5 2.5 2.65 LS18
19 4.0 19 30.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS19
20 4.0 20 31.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS20
22 4.0 22 33.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS22
25 4.0 25 36.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS25
28 4.0 28 39.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS28
30 4.0 30 41.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS30
32 4.0 32 43.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS32
35 4.0 35 46.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS35
36 4.0 36 47.0 4.2 0.6-0.3 0.3-0.2 0.7 3.5 3.55 LS36
38 6.0 38 53.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS38
40 6.0 40 55.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS40
42 6.0 42 57.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS42
45 6.0 45 60.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS45
50 6.0 50 65.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS50
55 6.0 55 70.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS55
56 6.0 56 71.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS56
60 6.0 60 75.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS60
63 6.0 63 78.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS63
65 6.0 65 80.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS65
70 6.0 70 85.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS70
75 6.0 75 90.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS75
80 6.0 80 95.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS80
85 6.0 85 100.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS85
90 6.0 90 105.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS90
95 6.0 95 110.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS95
100 6.0 100 115.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS100
105 6.0 105 120.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS105
110 6.0 110 125.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS110
115 6.0 115 130.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS115
120 6.0 120 135.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS120
125 6.0 125 140.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS125
130 6.0 130 145.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS130
135 6.0 135 150.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS135
140 6.0 140 155.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS140
145 6.0 145 160.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS145
150 6.0 150 165.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS150
160 6.0 160 175.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS160
170 6.0 170 185.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS170
180 6.0 180 195.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS180
190 6.0 190 205.5 6.3 0.8-0.4 0.4-0.2 1.2 5.5 5.30 LS190
200 7.8 200 221 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS200
210 7.8 210 231 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS210
220 7.8 220 241 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS220
230 7.8 230 251 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS230
250 7.8 250 271 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS250
256 7.8 256 280.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS256
260 7.8 260 284.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS260
270 7.8 270 294.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS270
280 7.8 280 304.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS280
290 7.8 290 314.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS290
300 7.8 300 324.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS300
320 7.8 320 344.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS320
350 7.8 350 374.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS350
360 7.8 360 384.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS360
370 7.8 370 394.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS370
380 7.8 380 404.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS380
400 7.8 400 424.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.5 7.0 LS400